Povezava do vašega spletnega tečaja
Splošni pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe spletne strani Blearny (v nadaljevanju: »Splošni pogoji uporabe«), ki je dostopna na povezavi: https://www.blearny.com/ (v nadaljevanju: »Spletna stran«), katere lastnik in upravljalec je družba Digitarna d.o.o., Dolinškova 10a, 1000 Ljubljana, matična številka: 8920591000, ID številka za DDV:SI97771970 (v nadaljevanju: »Blearny«), opisujejo pogoje uporabe spletne strani. Informacije na Spletni strani so izključno informativne narave. Družba Digitarna si skrbno prizadeva, da so te informacije dejansko popolne, ažurne in tudi vsebinsko popolne. Pred uporabo Spletne strani pozorno preberite te Splošne pogoje uporabe, seznanite se tudi s Politiko zasebnosti in Splošnimi pogoji poslovanja. Vaša uporaba Spletne strani je pogojena s sprejemom teh Splošnih pogojev uporabe in Politike zasebnosti, pri tem se šteje, da s prvo uporabo Spletne strani soglašate z navedenima dokumentoma. V primeru, da naročite naše storitve vas zavezujejo tudi Splošni pogoji poslovanja. V primeru, da ne soglašate s katerimkoli od navedenih dokumentov, vas prosimo, da ne dostopate in uporabljate naše Spletne strani.


Uporaba Spletne strani


Podeljujemo vam osebno, omejeno, neizključno in neprenosljivo pravico do uporabe naše Spletne strani. Spletno stran lahko uporabljate le za svoje osebne in nekomercialne namene. Spletne strani ne smete uporabljati za noben nezakonit namen ali v nasprotju s temi Splošnimi pogoji uporabe. Blearny si pridržuje pravico, da vse pritožbe in kršitve uporabe Spletne strani in Splošnih pogojev uporabe ter pri tem ukrepa na način, ki se mu zdi najbolj primeren, kar vključuje tudi prijavo suma nezakonite uporabe pristojnim organom pregona ali drugim tretjim osebam. V ta namen lahko tudi razkrijemo podatke, ki jih organi pregona ali druge tretje osebe potrebujejo, pri preiskavi nezakonite uporabe Spletne strani. Če opazite ali sumite kakšne domnevne kršitve, vas prosimo, da nas obvestite na elektronski naslov: info@blearny.com.


Varstvo podatkov


Več podrobnosti o varstvu osebnih podatkov se nahaja na spletni strani v ločenem dokumentu Politika zasebnosti.


Registracija in prijava na spletni strani


Spletna stran omogoča registracijo in prijavo, ki je na voljo samo za prijavljene uporabnike Spletne strani, ki si želijo naročiti naše storitve. Uporabniki Spletne strani si z registracijo ali prijavo zagotovijo, da lahko naročijo storitve, ki jih ponuja družba Digitarna. Pri tem je potrebna seznanitev uporabnika tudi s Splošnimi pogoji poslovanja, da se seznanite na kakšen način poslujemo. Uporabniško ime in geslo (skupaj: »uporabniški profil«), ki ju uporabnik pridobi v ta namen, je potrebno zaščititi pred nepooblaščeno uporabo tretjih oseb, kar je odgovornost vsakega posameznika, ki se želi registrirati ali se prijavi na Spletno stran. Družba Digitarna zavrača vsako odgovornost in jamstvo v zvezi s škodo, povzročeno z nepravilno in/ali nevestno uporabo uporabniškega profila.


Prepoved dostopa in izbris uporabniškega računa


Blearny si pridržuje pravico, da ob zaznanih kršitvah veljavne zakonodaje, Splošnih pogojih uporabe ali Splošnih pogojev poslovanja, brez navedbe razlogov izbriše uporabniški profil, ki si ga je posameznik ustvaril in prepove dostop do Spletne strani. Pri tem družba Digitarna prepoveduje izdelavo novega profila oziroma ne bo omočila posamezniku dostop do novega profila.


Povezave na Spletni strani do drugih spletnih mest


Na Spletni strani se lahko nahajajo povezave do drugih spletnih strani, ki niso last družbe Digitarna in ni z njimi ter njihovimi spletnimi mesti nikakor povezan. Te povezave so podane in omogočene zgolj z namenom, da se Uporabnikom spletne strani in strankam prihrani brskanje po spletnih straneh. Ponudnik ne odgovarja za uporabo teh spletnih mest, do katerih je omogočen dostop s povezave na Platformi in ne odgovarja za njihovo vsebino in pravilno delovanje, s čimer se mora seznaniti vsak Uporabnik teh spletnih strani.


Intelektualna lastnina


Spletna stran je v izključni lasti družbe Digitarna. Vse pravice, ki izhajajo iz avtorskih pravic, poslovne skrivnosti ali drugih pravic na intelektualne lastnine na storitvah, programski opremi, slikah, tekstih in na vsebini Spletne strani, ostanejo v lasti družbe Digitarna in naših dajalcev licenc za programsko opremo. Uporabnik/obiskovalec spletne strani jih ne sme spreminjati, kopirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati za komercialne ali javne namene. Blearny si pridružuje vse pravice na spletnih straneh in storitvah, ki niso podeljene uporabniku s temi Splošnimi pogoji uporabe. Prepovedano je odstranjevanje ali sprememba avtorskih pravic ali blagovnih znamk Blearny-ja. Uporaba znamk, logotipov in drugih intelektualnih ter avtorskih pravic Blearnyja je izrecno prepovedana, brez izrecnega pisnega soglasja Blearny.


Izključitev odgovornosti


Družba Digitarna ne daje nobenih zagotovil in izključuje vsa jamstva v največjem možnem obsegu v skladu z veljavno zakonodajo glede ustreznosti, ažurnosti, vsebinske pravilnosti, razpoložljivosti in popolnosti informacij, ki so dostopne na Spletni strani. Uporabnik Spletne strani se izrecno strinja, da razume in uporablja to Spletno stran oziroma katerokoli vsebino dostopno na njej izključno na svojo lastno odgovornost. V nobenem primeru Blearny na bo odgovoren za nastanek kakršnekoli škode, ki bi izvirala iz uporabe ali nezmožnosti uporabe Spletne strani. V primeru višje sile, kateregakoli razloga ali vzroka, ki je izven nadzora družbe Digitarna, kar primeroma vključuje tudi morebitne izpade Spletne strani in začasno nedelovanje Spletne strani, ne odgovarjamo za nobeno škodo, ki lahko iz tega nastane, niti za neizpolnitev obveznosti, ki bi jo imeli.


KONČNE DOLOČBE


Če bi katerokoli od določil ali dela določil teh Splošnih pogojev uporabe bilo neveljavno ali bi postalo neveljavno, to ne vpliva na veljavnost preostalih določil.


Pristojnost in uporaba prava


Pri presoji vseh vprašanj, ki izvirajo ali so povezana z uporabo Spletne strani, se izključno uporablja slovensko pravo. Morebitni spor, ki bi izviral iz uporabe Spletne strani, bosta družba Digitarna in uporabnik spletne strani skušala rešiti po mirni poti, če to ne bo mogoče, je reševanje spora v izključni pristojnosti stvarno pristojnega sodišča v Ljubljani.


Sprememba ali posodobitev Splošnih pogojev uporabe


Blearny si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali posodobi te Splošne pogoje uporabe strani brez kakršnihkoli dodatnih obveznosti. Veljava spremenjenih Splošnih pogojev uporabe velja od dneva objave njihove spremembe dalje. Vsi uporabniki spletne strani zato vedno preverite morebitne spremembe ali posodobitve Splošnih pogojev uporabe.


Kontakt in morebitne pritožbe


V primeru, da nas želite kontaktirati ali uveljavljati morebitno pritožbo v zvezi s temi Splošnimi pogoji uporabe, Politiko zasebnosti ali Splošnimi pogoji poslovanja, nam pišite na elektronski naslov: info@blearny.com.

Ta stran uporablja piškotke.

Z nadaljevanjem uporabe spletne strani soglašate z uporabo piškotkov. Izvedi več

Izberi piškotke