Povezava do vašega spletnega tečaja
Politika zasebnosti

Namen Politike zasebnosti je seznanitev obiskovalcev in uporabnikov (v nadaljevanju tudi: posameznik ali vi) spletnega mesta: www.blearny.com (v nadaljevanju: Platforma ali spletna stran) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani podjetja Digitarna d.o.o., Dolinškova 10a, 1000 Ljubljana, matična številka: 8920591000 (v nadaljevanju: Blearny, podjetje, mi, naše ali upravljavec). Vse naše aktivnosti so v skladu z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: Uredba GDPR), konvencijami Sveta Evrope in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) itd.). Podrobno preberite našo Politiko zasebnosti, da boste razumeli, kako varujemo vašo zasebnost. S posredovanjem vaših osebnih podatkov in uporabo spletne strani navajate, da ste prebrali našo Politiko zasebnosti in se zavedate načinov obdelave ter pravnih podlag obdelave osebnih podatkov. Politika zasebnosti je hkrati tudi del Splošnih pogojev poslovanja in Pogojev uporabe spletne strani. Če ne soglašate z našo Politiko zasebnosti in načini obdelave vas prosimo, da nam ne posredujete vaših osebnih podatkov in prenehate z uporabo naše spletne strani. V primeru, da imate dodatna vprašanja ali zahteve v zvezi s Politiko zasebnosti nas kontaktirajte na e-mail: info@blearny.com.


OSNOVNI POJMI


V nadaljevanju je seznam osnovnih pojmov, ki jih najdete v Politiki zasebnosti.


Osebni podatek: osebni podatek je informacija, ki posameznika identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Posameznik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.


Obdelava osebnih podatkov: pomeni kakršno koli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, zlasti pa zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje osebnih podatkov. Obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.


Upravljavec osebnih podatkov: je fizična ali pravna oseba ali druga oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki sama ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave podatkov oziroma oseba, določena z zakonom, ki določa tudi namene in sredstva obdelave.


Oblikovanje profilov: pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom.


Anonimiziranje: je takšna sprememba oblike osebnih podatkov, da jih ni več mogoče povezati s posameznikom ali je to mogoče le z nesorazmerno velikimi napori, stroški ali porabo časa.


Avtomatizirano odločanje: pomeni odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi (vključno s profiliranjem), ki ima pravne učinke ali pa lahko znatno vpliva na posameznika.


Privolitev posameznika: privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pomeni vsako prostovoljno, informirano in nedvoumno izjavo volje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi soglasje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.


UPRAVLJAVEC IN POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV


Upravljalec spletnega mesta in osebnih podatkov je podjetje podjetja Digitarna d.o.o., Prušnikova 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 3887995000 V podjetju Digitarna d.o.o. je imenovana pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu info@blearny.com.


PODATKI, KI JIH ZBIRAMO


Podjetje zbiranje in obdeluje osebne podatke, ki jih pridobi na spletni strani. Osebnih podatkov ne prodajamo, delimo ali kako drugače posredujemo tretjim osebam, razen ta potrebe, ki so navedene v Politiko zasebnosti. V primeru, da ste le obiskovalec spletne strani se o vas zbirajo podatki samo z uporabo piškotkov. Če ste uporabnik, o vas zbiramo tudi druge osebne podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev, ki ste jih naročili, jih izvajate ali uporabljate, pri tem pa vam želimo zagotoviti čim boljšo uporabniško izkušnjo.


Zbiramo tako neosebne podatke, kot tudi osebne podatke, ki nam jih posredujete ali jih pridobimo z vašo uporabo.

- neosebne podatke: podatke o napravi ali druge dnevniške (angl. log) podatke pridobivamo avtomatično, ko uporabljate naše storitve;

- osebni podatki: podatke pridobivamo, če jih izrecno sporočite.


Zbiramo in obdelujemo naslednje osebne podatke:

 • Ime in priimek
 • Elektronska pošta
 • Primarni naslov
 • Telefonska številka
 • IP naslov
 • Čas in datum registracije
 • Arhiv morebitne dodatne komunikacije in druge osebne podatke, ki jih pridobimo z neposredno komunikacijo z vami, katere prostovoljno delite
 • Podatke o naročenih storitvah
 • V primeru naročila tudi podatke o plačilu (kot so: številka plačilne kartice, ime in priimek lastnika, naslov lastnika, veljavnost) 


Za točnost podatkov, ki jih vnesete, ne odgovarjamo.


Neosebni podatki se beležijo avtomatično. Te informacije uporabljamo za merjenje privlačnosti spletne strani in izboljševanje vsebin in uporabnosti. Brez posameznikovega izrecnega dovoljenja ne bomo pod nobenim pogojem posredovali osebnih podatkov tretji osebi oziroma ter ne bomo omogočili tretji osebi, da vpogleda v osebne podatke, razen če bi to od nas zahtevale državne oblasti in je takšna obveznost določena v zakonu. Do trenutka, ko nam zaupate osebe podatke (kot so npr. ime in priimek, naslov elektronske pošte in drugo), so vsi podatki, ki jih avtomatično pridobivamo, ko uporabljate storitve, anonimni podatki in ne moremo ugotoviti in tudi ne ugotavljamo identitete posameznika.


NAMEN OBDELAVE IN PODLAGE ZA OBDELAVO PODATKOV


Osebne podatke obdelujemo na podlagi jasnega in nedvoumnega soglasja zadevnih posameznikov, ki so posredovali svoje soglasje, za naslednje namene:


 • obveščanje o ponudbah, ugodnostih in izboljšavah naših storitev, preko kanalov, ki ste jih izbrali
 • identifikacijo posameznika
 • naročilo naših produktov ali storitev
 • izpolnitev kontaktnega obrazca
 • sodelovanje v promocijskih akcijah, ki so objavljene na spletni strani in drugih


Obdelava na podlagi pogodbe:


 • sklenitev in izvajanje pogodbe
 • identifikacijo posameznika
 • obveščanje strank o uspešnem naročilu in morebitnih spremembah
 • za izvedbo storitev  za reševanje reklamacij in ugovorov
 • obračunavanje naročil in hranjenje podatkov o nakupu v skladu z veljavno zakonodajo


Obdelava na podlagi zakonitega interesa:


 • identifikacija in preprečevanje morebitnih zlorab in prevar, odkrivanje in preprečevanje goljufij in zlorabe naših storitev, pri čemer lahko podatke posredujemo tudi drugim ponudnikom tovrstnih storitev, policiji, državnemu tožilstvu ali drugim organom, ki imajo pristojnost
 • za potrebe informacijske varnosti, izpolnjevanja zahtev v zvezi s kakovostjo naših storitev ter odkrivanje tehničnih okvar sistemov
 • za morebitne pravne postopke, ki so lahko povezani z izvršbo, sodno ali izvensodno izterjavo in obrambo pred morebitnimi zahtevki.


POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV TRETJIM OSEBAM ALI V TRETJE DRŽAVE


Zbranih osebnih podatkov ne posredujemo v tretje države. Vaši podatki se obdelujejo le na območju znotraj Evropske unije. Osebni podatki, ki jih zbiramo se posredujejo samo skrbno izbranim tretjim oseba, ki so zavezane naši Politiki zasebnosti ali pa sledijo zavezam, ki so vsaj tako restriktivne, kot zaveza v naši Politiki zasebnosti. Nekatere osebne podatke v imenu Blearny na podlagi pogodbenega odnosa obdelujejo naslednje tretje osebe:


PRIVOLITEV MLADOLETNE OSEBE


Mladoletne osebe do 16 let ne bi smele posredovati kakršnih koli osebnih podatkov brez dovoljenja (privolitve ali avtorizacije) nosilca starševske odgovornosti (enega od staršev ali skrbnikov). Namerno ne bomo zbirali osebnih podatkov oseb, za katere vemo, da so mlajše od 16 let, ali jih kakor koli uporabljali ali jih razkrivali tretji nepooblaščeni osebi brez dovoljenja nosilca starševske odgovornosti za otroka. Uporabljamo vso razpoložljivo tehnologijo ter si prizadevamo preverjati, ali je nosilec starševske odgovornosti za otroka dal ali odobril privolitev.


AVTOMATIZIRANO SPREJEMANJE ODLOČITEV IN PROFILIRANJE


Podjetje posluje celovito digitalno, vendar vse odločitve v zvezi s pogodbenimi razmerji in druge odločitve pravnimi ali sorodnimi učinki sprejemajo naši zaposleni z uporabo ustrezne informacijske podpore. Profiliranje uporablja avtomatizirano obdelavo in je zato včasih povezano z avtomatiziranim odločanjem. Profiliranje se ne odraža vedno v avtomatiziranem odločanju. Zbiramo samo najmanjšo količino potrebnih podatkov in imamo jasno politiko hrambe za ustvarjene profile. Vzpostavili smo dodatna preverjanja na mestih v naših sistemih za profiliranje/avtomatizirano obdelavo, da dodatno zaščitimo ranljive skupine (vključno z otroki).


Pri naročilu storitve izobraževanja na Platformi, lahko poda Uporabnik izrecno soglasje, da lahko Ponudnik za potrebe segmentiranega in ciljnega trženja obdeluje vse podatke, ki jih hrani o Uporabniku in jih je pridobil ob njegovih naročilih. Podatki bodo uporabljeni za naslednje namene: oglaševanje, statistične obdelave, izvajanje trženjskih raziskav, pošiljanje oglasnih gradiv, obveščanje o novostih v ponudbi in poslovanju ponudnika ter njegovih poslovnih partnerjev, kontrole kakovosti izvedbe izobraževanja, telefonskega, osebnega in pisnega anketiranja, izgradnje baze CRM, neposrednega, segmentiranega in ciljnega trženja.


Uporabniki z osebno privolitvijo hkrati soglašajo in pooblaščajo Ponudnika kot upravljavca osebnih podatkov, da za zgoraj navedene namene posreduje zbrane osebne podatke svojim pogodbenim partnerjem na ozemlju Slovenije, s katerimi ima sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov in ki podatke obdelujejo v imenu prireditelja in za njegov račun.


Če Uporabnik soglasja za obdelavo osebnih podatkov kot navedeno zgoraj ne želi podati, naročilo izobraževanja na Platformi ni možno.


Uporabnik lahko kadarkoli prekliče soglasje za pošiljanje oglasnega gradiva in obveščanja o novostih v ponudbi ter poslovanju Ponudnika in njegovih poslovnih partnerjev.


Prav tako lahko Uporabnik kadarkoli prekliče soglasje za segmentirano in/ali ciljno trženje. Preklic lahko pošlje v pisni obliki na naslov Digitarna d.o.o., Dolinškova 10a, 1000 Ljubljana, s pripisom preklic, po elektronski pošti na elektronski naslov: info@blearny.com.


Umik soglasja za e-obveščanje


Kadarkoli lahko prekličete vaše soglasje za prejemanje e-obvestil, ki vam jih pošiljamo z namenom obveščanja o koristnih informacijah, novicah in promocijah naših storitev. Prav tako lahko kadarkoli prekličete privolitev za neposredno trženje s tem ko:

 • Kliknete na ˝odjava˝, ki bo v vsakem od obvestil Ponudnika.
 • Pošljete obvestilo o vašem umiku soglasja ali obvestilo o vašem ugovoru glede obdelave osebnih podatkov na info@blearny.com.
 • Osebno zahtevate na sedežu upravljavca, Digitarna d.o.o., Dolinškova 10a, 1000 Ljubljana.


Vaš umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov v obdobju odkar ste dali soglasje za obdelavo (ko ste v obrazec za e-Novice vpisali vaš e-mail ali ko ste kot naš uporabnik potrdili naročilo na e-Novice) do takrat, ko ste preklicali vaše soglasje za obdelavo.Po prejetju vašega preklica soglasja za obdelavo bomo prenehali obdelovati vaše osebne podatke (e- mail naslov) in jih izbrisali. Obvestili vas bomo, da smo upoštevali vaš preklic soglasja. Na podlagi vašega ugovora glede neposrednega trženja bomo takoj, oziroma najkasneje v 15 dneh trajno prenehali z obdelavo vašega e-mail naslova za namene direktnega trženja in vas o tem obvestili. Ne bomo vam več pošiljali obvestil o koristnih informacijah, novicah in promocijah naših storitev.


INFORMACIJE O PRAVICAH POSAMEZNIKA KATEREGA PODATKE OBDELUJEMO


V zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih obdelujemo imate pravico:

- kadarkoli preklicati soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Že želite zgolj posodobiti osebne podatke, lahko to storite v vašem računu v spletni trgovini.

- do seznanitve: pridobiti potrditev ali obdelujemo vaše osebne podatke;

- dobiti dostop do vaših osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas ter kopijo teh informacij, dobiti informacije o namenih obdelave, vrstah osebnih podatkov, ali se osebni podatki prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo ipd.;

- da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke, ki se nanašajo na vas ter pravico, da osebne podatke dopolnite;

- do izbrisa (pravica do pozabe): lahko zahtevate, da Blearny brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke, ki se nanašajo na vas v določenih primerih, kadar obdelava ni več potrebna za namene, za katere so bili zbrani osebni podatki ali kako drugače obdelani, ali kadar smo zbrali osebne podatke na podlagi privolitve in prekličete soglasje za obdelavo osebnih podatkov ipd.;

- omejitve obdelave v določenih primerih, kot na primer kadar oporekate točnosti podatkov ipd.;

- prenosljivosti podatkov. Pravico imate pridobiti osebne podatke v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ter pravico posredovati osebne podatke drugemu upravljavcu v določenih primerih;

- kadarkoli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami na podlagi našega zakonitega interesa, pravico ugovarjati neposrednemu trženju ter profiliranju, če je povezano z neposrednim trženjem;

- izjaviti, da ima odločitev, ki temelji samo na avtomatizirani obdelavi osebnih podatkov, vključno z oblikovanjem profilov, pravne učinke, ki se navezujejo na vas ali bistveno vpliva na vas na podoben način ali pa za vas ne velja. Če je odločitev (1) nujna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med vami in Neoprojektom ali (2) utemeljena z vašo izrecno, bomo izvedli ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter vaših zakonitih interesov in zagotovili vsaj pravico do osebnega posredovanja upravljavca, do izražanja lastnega stališča in izpodbijanja odločitve;

- pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, neodvisno od prej naštetih pravic, če ste prepričani, da obdelava vaših osebnih podatkov pomeni kršitev GDPR. Pritožbo lahko vložite pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-mail: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 00386 1 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si.


Glede vseh navedenih pravic nas lahko kadarkoli kontaktirate:

- na info@blearny.com ali - preko pošte ali osebno na naslovu podjetja: Digitarna d.o.o., Dolinškova 10a, 1000 Ljubljana Zagotovili bomo, da bo zahtevi ugodeno nemudoma, vendar najkasneje v enem (1) mesecu. Zahtevane osebne podatke boste pridobili v strukturirani, strojno berljivi in splošno uporabni obliki. Prva kopija vaših osebnih podatkov v elektronski ali fizični obliki je brezplačna, vsako dodatno kopijo pa vam lahko zaračunamo, da pokrijemo stroške priprave kopije.


ČAS HRAMBE OSEBNIH PODATKOV


Posameznikove osebne podatke bomo hranili toliko časa, kolikor je to potrebno za uresničitev namena, za katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani.

Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno sektorsko zakonodajo (npr. zakonodaja s področja davkov, računovodstva). V primeru, ko veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, izbrišemo osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega roka.

Podatki o uporabnikih Platforme se lahko hranijo še 1 leto po preklicu registracije. Finančni podatki oz. podatki o transakcijah se hranijo 5 let od posamične transakcije. Podatki o poslanih oglasnih sporočilih se hranijo do preklica soglasja za neposredno in/ali segmentirano in/ali ciljno trženje.


PIŠKOTKI


Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih spletna strani shrani v naprave posameznikov, s katerimi dostopajo do interneta. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom posameznika, saj lahko v brskalniku, ki ga uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči. Piškotki opravljajo številne funkcije – omogočajo sledenje obiska spletne strani, omogočajo različne kampanje in popuste, preko piškotkov pa se shranjujejo tudi informacije o tem, ali je posameznik na primer upravičen do določenih popustov ali ugodnosti. Piškotke omogočajo priročen način za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in preferencami obiskovalcev spletnih strani. Na podlagi statističnih podatkov o obiskanosti spletne strani, ki jih prav tako omogočajo piškotki, lahko ocenimo učinkovitost zasnove svojih spletnih strani, kot tudi ustreznost vrste in števila oglasov, ki jih ponujamo na spletni strani. Privoljenje v nameščanje piškotkov pa ni potrebno za nujne piškotke. Ti omogočajo normalno delovanje spletne strani. Preko teh piškotkov je omogočena osnovna uporaba spletne strani. Brez teh piškotkov spletna stran ne deluje normalno ali sploh ne deluje zato se nameščajo tudi kadar nameščanje piškotkov posameznik zavrne. Od piškotkov lahko kadarkoli odstopite z ustrezno namestitvijo svojega brskalnika.


UPRAVLJANJE IN BRISANJE PIŠKOTKOV


Če želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, lahko to storite z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. Za upravljanje piškotkov večina brskalnikov omogoča sprejetje ali zavrnitev vseh piškotkov, sprejetje samo določeno vrsto piškotkov ali pa posameznika opozori, da želi spletna stran shraniti piškotek. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko enostavno izbrišete. Če spremenite ali izbrišete brskalnikovo datoteko s piškotki, spremenite ali nagradite brskalnik ali napravo, boste morda morali ponovno onemogočiti piškotke. Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika.


VARNOST


Prizadevamo si za zagotovitev varnosti osebnih podatkov. Vaši osebni podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem. Uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in imamo vzpostavljene razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varujemo.

Spletna stran zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost nakupa. Prenos občutljivih osebnih in transakcijskih podatkov na spletni strani se izvaja v varnem načinu s pomočjo protokola SSL (SecureSocketsLayer). Podatki se kodirajo in se na naš strežnik prenašajo v zaščiteni obliki. Sistem tako preprečuje, da bi kdo prestregel vaše osebne in transakcijske podatke, ki jih pošiljate na spletno platformo.

Kljub prizadevanju za zagotovitev varnosti lahko pride do vdora v naš sistem. V primeru da pride do spremenjenih, razkritih ali uničenih osebnih podatkov posameznika, bomo o slednjem obvestil posameznika preko e-pošte.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik naših storitev sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega informacijskega sistema oz. elektronske naprave.


POVEZAVE DO DRUGIH SPLETNIH STRANI


Naša spletna stran lahko vsebuje povezave do spletnih strani tretjih. Te spletne strani imajo svoje politike zasebnosti, s katerimi se morate s katerim se morate seznaniti sami, saj Blearny ne prevzema nikakršne odgovornosti zanje.


SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI


Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji posodobimo, spremenimo ali zamenjamo katerikoli del Politike zasebnosti, z objavo posodobitve ali spremembe na spletni strani brez predhodnega obvestila. Kakršnakoli sprememba velja od dneva javne objave spremenjene Politike zasebnosti na naši spletni strani.

Ta stran uporablja piškotke.

Z nadaljevanjem uporabe spletne strani soglašate z uporabo piškotkov. Izvedi več

Izberi piškotke