Povezava do vašega spletnega tečaja
Tomaz Study
Tomaz Study
Poslji sporocilo ucitelju Pošlji sporočilo
https://blearny.com/tomaz-study
Lokacija ucitelja Ljubljana
Teme, ki jih poučujem:
  • Fizika (Osnovna šola, Srednja šola)
5,00
(št. ocen: 1)
od 20,00€/h
(cena z DDV)
O meni

Kratek opis

Sem predmetni profesor fizike, ki poučujem fiziko v osnovni in srednji šoli, in sicer v osnovni šoli od osmega do devetega razreda, v srednji pa na gimnaziji. Izvajam tudi individualne ure preko Blearny učilnice ali na domu. Če ni razpoložljivega termina me nujno kontaktirajte preko Blearnyja!

Kaj običajno delam

Učencem posredujem znanje fizike v skladu s predpisanim učnim načrtom, nadziram njihovo delo in disciplino ter jih ustno in pisno ocenjujem, to pa pomeni sestavljanje in popravljanje pisnih testov ter ocenjevanje eksperimentalnega dela. Poučevanje na vseh šolah je tesno povezano z vzgojo: s svojim delom, z učno snovjo, predvsem pa s svojo osebnostjo oz. z zgledom učence vzgajam in vplivam na njihovo osebnostno rast. Moj ooklic obsega še individualno in skupinsko delo z nadarjenimi in učno šibkejšimi učenci, pripravo učencev na zunanje preverjanje (zaključni izpit iz fizike ob koncu osnovne šole) in različna tekmovanja, npr. tekmovanje za Štefanovo priznanje. Na gimnazijah je zunanje preverjanje znanja matura iz fizike, ki si jo dijaki lahko izberejo. Kot učitelj fizike izdelam svoj letni učni načrt, sproti pa se doma pripravi tudi na vsako uro posebej s pisno učno pripravo. Poleg stalnega strokovnega izobraževanja na seminarjih in v študijskih skupinah običajno sodi v ta poklic tudi vloga razrednika: učitelju je dodeljena posebna skrb za določen razred učencev, pri čemer je potrebno aktivno sodelovanje s starši teh otrok. Poleg poučevanja fizike je profesor fizike usposobljen za poučevanje nekaterih drugih predmetov in vsebin, kot so npr. izbirni predmeti v devetletki: astronomija ter projekti iz fizike in tehnike.

Delovna področja

Lahko poučujem učenca tudi na domu, če ta iz različnih razlogov ne more obiskovati redne osnovne šole. Lahko opravljam dodatno izobraževanje, nadgrajevanje dela, individualni pristop itd.

Delovni pripomočki

Kot profesor fizike uporabljam poleg standardnih pripomočkov, kot sta kreda in grafoskop, še učbenike, priročnike z vajami, leksikone ter drugo spremljajočo strokovno literaturo. Pomagam si tudi z drugimi avdiovizualnimi sredstvi in plakati z učno snovjo. Pomemben del pouka fizike je eksperimentalno delo, zato kot učitelj fizike, v sodelovanju z laborantom, pripravljam eksperimente in vzdržujem zbirko učil v kabinetu in učilnici. Vse se lahko izvaja tudi doma ali na daljavo preko Blearny učilnice.

Izdelek in storitev

Moji učenci oziroma dijaki si pri pouku fizike pridobijo znanja in sposobnost proučevanja naravnih pojavov s področja fizike. Spoznajo metode, ki se uporabljajo pri proučevanju teh pojavov in se seznanijo s preprostimi fizikalnimi pojmi. Seznanijo se s pomembnejšimi tehničnimi pridobitvami, ki imajo svoj izvor v fiziki, pridobijo pa tudi spretnosti in znanja za načrtovanje preprostih raziskav in poskusov in za analizo dobljenih rezultatov. Fizikalno znanje in razumevanje tako lahko povezujejo z vsakdanjimi izkušnjami.

Znanja in spretnosti

Kot profesor fizike imam univerzitetno stopnjo izobrazbe, s katero sem si pridobil ustrezna strokovna ter psihološka, pedagoška in didaktična znanja za opravljanje tega poklica.

Moja razpoložljivost

Poučevanje poteka večinoma v dopoldanskem in zgodnjem popoldanskem času, po dogovoru pa so lahko tudi v popoldanskem in večernem času ali ob sobotah. 

ODDAJ BREZPLAČNO POVPRAŠEVANJE
Moja izobrazba
/
Dodatne opombe
Lokacija
  • Srečanje preko spleta
Pravila rezervacije
  • Brezplačna odpoved najmanj 0 ur pred izačetkom termina.
  • Izbrani termin se lahko začne najmanj 0 ur po rezervaciji.

Spletni tečaji učitelja

Ta stran uporablja piškotke.

Z nadaljevanjem uporabe spletne strani soglašate z uporabo piškotkov. Izvedi več

Izberi piškotke